Goeree-Overflakkee - De gemeente Goeree-Overflakkee wil en moet haar afvalbeleid anders gaan organiseren. Het huidige afvalbeleid legt de nadruk op het ophalen en scheiden van afval. In dit afval zitten echter waardevolle grondstoffen, zoals metalen, glas en vezels, die zeldzamer en duurder worden. Er moet dus anders gekeken worden naar afval en de materialen waar onze spullen van gemaakt worden. De gemeente stelt daarom een grondstoffenbeleidsplan op, waarin ook de eerste stap wordt gezet naar een circulaire economie. Voor het opstellen en toetsen van plannen en inbrengen van tips en ideeën is de gemeente op zoek naar inwoners die lid willen worden van een klankbordgroep. Lees hieronder meer.

Vervolg

Voor het opstellen van het grondstoffenbeleidsplan voor de periode 2019 tot 2025 wil de gemeente Goeree-Overflakkee een klankbordgroep van inwoners samenstellen. Hiervoor zoekt de gemeente in totaal twaalf tot veertien personen, die meerdere keren per jaar willen meedenken over het grondstoffenbeleidsplan, willen reageren op mogelijke plannen vanuit hun eigen ervaringen en ideeën en tips willen inbrengen. De gemeente helpt de leden van de klankbordgroep met het vakjargon en de technische achtergrond. De klankbordgroep adviseert, maar neemt geen besluiten over het grondstoffenbeleidsplan. Dat doen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Het meest ideaal is als de klankbordgroep een evenwichtige en representatieve groep is. Dit betekent dat er binnen de groep een onderscheid is in leeftijd, dorpskern, situatie woonomgeving (laag- of hoogbouw) en positief of kritisch ten opzichte van afvalbeleid.

Grondstoffenbeleidsplan

De Rijksoverheid wil dat in 2050 alle grondstoffen hergebruikt worden, dus een helemaal circulaire economie, en heeft daarom duidelijke ambities benoemd om te zorgen dat alles herbruikbaar wordt. Zij wil dat elke inwoner in 2020 gemiddeld 100 kilogram restafval per jaar produceert en in 2030 zelfs 30 kilogram. Restafval is het afval dat niet geschikt is voor hergebruik.

De inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee produceerden in 2018 ongeveer 271 kilogram restafval per inwoner. Dat is 40% van hun totale afval. De totale hoeveelheid afval die de inwoners van Goeree-Overflakkee produceerden, is de afgelopen jaren zelfs gegroeid. Terwijl het bestaande beleid ervan uitging dat inwoners minder restafval zouden maken als de gemeente hen daar zoveel mogelijk bij zou helpen. De gemeente is dus nog ver weg van de landelijke doelstellingen voor 2030. Er is dus een nieuwe aanpak nodig.

Om dit te bereiken heeft de gemeente haar inwoners hard nodig. Een betere afvalscheiding is niet voldoende, ook bijvoorbeeld hergebruik van spullen en grondstoffen is essentieel. Net als de samenwerking tussen ondernemers; wat afval is voor de één, is soms een grondstof voor de ander. Het is de bedoeling dat het grondstoffenbeleidsplan uiteindelijk benoemt hoe Goeree-Overflakkee de komende jaren de eerste stap gaat zetten naar een samenleving zonder afval.

Aanmelden

Heeft u ideeën over het verbeteren van het afvalbeleid van de gemeente, wilt u graag meedenken over het grondstoffenbeleidsplan of wilt u uw mening geven over mogelijk in te voeren plannen, dan kunt u zich tot vrijdag 22 maart 2019 aanmelden via deze link: www.goeree-overflakkee.nl/klankbordgroep. Bij meer dan veertien personen, maakt de gemeente een selectie uit de aanmeldingen om een representatieve groep te krijgen. U krijgt hier uiteraard bericht over.

Tekst gemeente goeree-overflakkee