Regio - Mensen kunnen op meerdere locaties in gemeente Goeree-Overflakkee aan de slag voor de wilde bij, op 15 en 16 maart 2019. "Wilde bijen; ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland..." Lees hieronder meer en doe mee.

De helft van alle 358 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren de provinciale Landschapsbeheerorganisaties samen met vele vrijwilligers en in samenwerking met Nederland Zoemt op 15 en 16 maart voor de tweede keer de landelijke Bijenwerkdag. De Bijenwerkdag vindt plaats in samenwerking met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Met Nederland Zoemt wordt gezorgd voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit gebeurt ook op de Bijenwerkdag. Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij.

De klussen en activiteiten verschillen per locatie. Wie mee wil werken aan de Bijenwerkdag in Zuid-Holland kan zich aanmelden op zelfdoeninerfgoedengroen.nl/bijenwerkdag.

Meedoen op Goeree-Overflakkee:

Vrienden van Spreeuwenstein Ouddorp

Leertuin Melissant

Stichting Buutenplaets Galathese Haven

Dorpsraad Ooltgensplaat

Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Dorps Voedselbosje Bouwdijk, Melissant

Nederland Zoemt
LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu slaan de handen ineen. Met maar één doel. De wilde bij moet zich hier thuis voelen. Samen laten we Nederland zoemen voor de wilde bij. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Bron zelfdoeninerfgoedengroen.nl