24 februari 2019, Dirksland - Sinds 1 december 2018 is de spoedeisende hulp van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gestart met een nieuwe methode om angst en pijn bij kinderen te verminderen als zij een vervelende ingreep moeten ondergaan. Er wordt gebruik gemaakt van lachgas, speciaal geschikt voor medisch gebruik. Hiermee is het Dirkslandse ziekenhuis één van de eerste spoedeisende hulpen in de regio. Lees hieronder meer.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft één van de eerste spoedeisende hulpen in de regio die werken met deze vorm van sedatie (sedatie is verlaging van bewustzijn). Op de spoedeisende hulp wordt lachgas bij kinderen ingezet bij kleine ingrepen, zoals bijvoorbeeld het hechten van een wond, afnemen van bloed, rechtzetten van een breuk of het aanbrengen van een infuus. Wanneer lachgas ingeademd wordt, werkt het kalmerend. Naast dat het kalmerend werkt heeft het een licht verdovend effect. Lachgas helpt het kind vooral om zich meer te ontspannen, minder angstgevoelens te hebben en minder pijn te voelen. Het is niet dat een verdoving met lachgas andere verdoving overbodig maakt. Daar waar nodig wordt er aanvullende verdoving gebruikt zoals een verdovende zalf of medicatie.

Hoe gaat het in zijn werk?
Voordat er van lachgas gebruik gemaakt wordt, wordt eerst door een dokter en een SEH verpleegkundige beoordeeld of de patiënt een goede kandidaat is voor toediening van lachgas. Het kind krijgt via een kapje over de mond en neus een mengsel van lachgas en zuurstof toegediend. Na ongeveer 3 tot 5 minuten voelt het kind zich prettig en ontspannen. Voorwaarde is wel dat er een rustige omgeving om het kind heen wordt gecreëerd. Vervolgens wordt gestart met de behandeling. Als de behandeling is voltooid krijgt het kind nog 5 minuten zuivere zuurstof toegediend. Het inademen van het lachgas is gestopt en de werking is na 5 minuten verdwenen.

Marieke van Splunter, afdelingshoofd acute zorg van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis is blij met deze nieuwe ontwikkeling; “Het is een veilige methode van sedatie, waarbij het kind rustiger wordt, maar wel bij bewustzijn blijft. Er zijn weinig tot geen na-effecten merkbaar en is met name geschikt voor kinderen die angstig zijn. Na de ingreep herinneren de meeste kinderen zich niet precies wat er is gebeurd, fijn voor het kind en een geruststelling voor de ouders.”

In eerste instantie werd het lachgas ingezet bij kinderen ouder dan 4 jaar en is de dienstdoende kinderarts aanwezig bij het toedienen van lachgas. Met ingang van januari is het ziekenhuis ook gestart met het toedienen van lachgas bij volwassenen.

Tekst CuraMare