Goeree-Overflakkee - Het dalende aantal leerlingen op OBS d’n Tuun zette overkoepelende organisatie SOPOGO aan het denken. Wat als ze samengaan met de JC van Gent? Kunnen we dan denken aan het ontwikkelen van een nieuwe locatie? Welke mogelijkheden hebben we dan? Het lijkt de moeite van het onderzoeken waard. In de zomer van 2018 informeert SOPOGO de gemeente over het plan om beide openbare scholen in Middelharnis/Sommelsdijk te fuseren. Begin dit schooljaar stemmen beide medezeggenschapsraden in met het onderzoek. Bestuur en directie onderzoeken samen met ouders en leerkrachten de haalbaarheid om van twee scholen, één te maken. Lees hieronder meer.

Vervolg

Bestuur en directie onderzoeken samen met ouders en leerkrachten uit de MR (medezeggenschapsraad) de haalbaarheid om van twee scholen, één te maken.

Het proces in stappen
Het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) en VOS/ABB (de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen) ondersteunen en adviseren de scholen bij het opstellen van de fusie -effectrapportage. Ze onderzoeken op welke terreinen de scholen gemakkelijk zijn samen te voegen en waar er door eventuele verschillen tussen de scholen gekeken moet worden naar mogelijke oplossingen. Een belangrijk onderdeel van het fusietraject is een ouderpeiling. Wat het effect is van de fusie wordt voorgelegd aan het college van B&W en de raad van toezicht van SOPOGO.

Wat betekent dit voor de scholen?
We vroegen het aan Sanne Wensink, directeur van beide scholen: “Als er na het onderzoek ingestemd wordt met een fusie, wordt na de zomer van 2019 d´n Tuun formeel opgeheven. Dit is de officiële weg die we samen met de gemeente, medezeggenschapsraden en raad van toezicht moeten doorlopen. Het betekent echter niet dat de deuren sluiten. De school blijft gewoon open, alleen dan voorlopig als dislocatie van de JC van Gent”.

Nieuwe locatie vol mogelijkheden
De scholen komen samen in aanmerking voor nieuwbouw op een nieuwe locatie in Middelharnis/Sommelsdijk. Sanne Wensink ziet kansen:”Doordat we een nieuwe school kunnen bouwen, hebben we de vrije hand in de indeling van ruimten. We kunnen vaste vormen los laten en ons helemaal richten op leerling specifiek onderwijs. Een nieuw gebouw biedt kansen om ons onderwijs nog verder te optimaliseren”.

De afgelopen jaren hebben beide scholen al ingezet op adaptief onderwijs. Zij zijn gaan werken vanuit leerlijnen en leerdoelen. Waarbij er ook veel aandacht is voor het leren leren. Allemaal bedoeld om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst.

Sanne:”Leerlingen leren bij ons op verschillende manieren: spelenderwijs en middels verschillende werkvormen. Daarnaast geven wij vakgeïntegreerd (thematisch) onderwijs waarbij er ook aandacht is voor wetenschap en techniek. Dit vergroot enorm het plezier in het leren.

Integraal kindcentrum (IKC)
De nieuwe school (JC van Gent en d´n Tuun) vormen samen een integraal Kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs vloeiend in elkaar overlopen en plaatsvinden vanuit dezelfde visie. In een IKC komen opvang en onderwijs samen voor kinderen van 0 – 13 jaar. De nieuwe school moet één plek worden waar vakspecialisten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en externe partijen (sport, zorg en cultuur) doelgericht samenwerken om de kansen en leeromgeving voor kinderen optimaal in te richten. Sanne: Zo organiseren wij een doorlopende ontwikkeling en wordt de doorgaande ontwikkellijn in opvoeding en leren gewaarborgd. We zijn ervan overtuigd dat met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en uitdagende omgeving, kinderen ontdekken, leren en uitgroeien tot zelfbewuste individuen.

Ouders denken mee
Sanne Wensink: “De komende periode staat in het teken van informeren en betrekken. Er zullen verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd om ouders mee te nemen in de fusie, realisatie nieuwbouw en de wijze waarop wij onderwijs voor onze leerlingen kunnen optimaliseren. Ouders wordt gevraagd deel te nemen aan het ouderpanel. Zo kunnen ze actief meedenken over de inrichting van ons nieuwe gebouw en ons onderwijsconcept. Wij zijn erg benieuwd naar het gezamenlijk resultaat”.

Onderwijs voor iedereen
Op SOPOGO- scholen worden kinderen gestimuleerd om op ontdekking te gaan. De insteek is: ‘De wereld aan je voeten. Ontdek je mee?’ Ieder kind is uniek en vol talenten. Om dit te ondersteunen bieden de scholen ruimte voor ontwikkeling op allerlei terreinen als techniek, kunst en cultuur.

Bron J.C. van Gent tel. (0187-)482063 / d'n Tuun tel. (0187-)482651.