Sommelsdijk - Een nieuwe column van Lucas Hartong: "Het kinderpardon...men stelde zich op het standpunt dat je kinderen die ‘geworteld’ zijn in ons land toch niet kunt terugsturen naar hun land van herkomst. Dat die ‘gewortelde’ kinderen (en hun ouders) doorgaans uit een als veilig beschouwd land komen wordt er niet bij vermeld. Maar afijn, de coalitie is gered, iedereen claimt de politieke winst...." Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De columns van Hartong zullen verschijnen onder de rubriek Overig/Column op iGOnl. Lees hieronder 'Status'.

Status

"Deze week werd er voor de zoveelste keer in de Tweede Kamer gesteggeld over een kinderpardon. Dat wil zeggen: D66, CDA en ChristenUnie stonden, ondanks een heldere afspraak in het Regeerakkoord, lijnrecht tegenover de VVD. Men stelde zich als drie coalitiepartners op het standpunt dat je kinderen die ‘geworteld’ zijn in ons land toch niet kunt terugsturen naar hun land van herkomst. Dat die ‘gewortelde’ kinderen (en hun ouders) doorgaans uit een als veilig beschouwd land komen wordt er niet bij vermeld. Maar afijn, de coalitie is gered, iedereen claimt de politieke winst.

De SGP twitterde bij monde van kamerlid Roelof Bisschop mijns inziens terecht: “Niets nieuws onder de zon. Ook bij de vele eerdere pardonregelingen is altijd gezegd dat het de laatste keer was. Dit werkt dus niet. De SGP wil daarom een parlementair onderzoek naar het asielbeleid.” Prima voorstel. Ons asielbeleid is namelijk stuk. Niet de kinderen zijn het probleem, maar de asieladvocaten die het steeds weer voor elkaar krijgen om procedure op procedure te stapelen, waardoor een asielaanvraag oneindig lang wordt opgerekt en men uiteindelijk mag blijven ‘wegens worteling’. Gênant.

Wat gebeurt er nadat mensen een vergunning hebben gekregen om in Nederland te verblijven? Met deze ‘status’ kunnen zij aanspraak maken op alle voorzieningen in ons land, dus ook een huis. Zij zijn echter bepaald niet de enigen die een huis willen. Voor hen staan velen op de lange wachtlijsten van woningbouwverenigingen. Volgende probleem. De Nederlandse overheid hanteert echter dwingende ‘taakstellingen’ aan gemeentes voor het huisvesten van statushouders. Lees: die moeten op zoek naar huizen voor deze nieuwe Nederlanders. Laat dat nu niet meevallen, want je kunt niet zomaar voorrang verlenen, hoewel dat vaak wel gebeurt.

In onze gemeente Goeree-Overflakkee bestaat, aldus de burgemeester, geen huis­vestingsverordening en “kan (!) aan vergunninghouders door de gemeente geen urgentie worden verleend”. De gemeente heeft echter wel de wettelijke taak om statushouders onderdak te verlenen. Uit onderzoek van het Bureau Motivaction in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (augustus 2018) bleek echter dat vaak geen passende woning kan worden aangeboden vanwege de grote gezinnen van de statushouders. Heeft iemand een status dan volgt namelijk doorgaans binnen korte tijd de rest van de familie vanuit het buitenland (‘nareizigers’). Opmerkelijk is dat Motivaction vermeldde dat “bijna alle deelnemende gemeenten vergunninghouders voorrang verlenen bij de toewijzing van woningen”. Dat wijkt af van wat de burgemeester mij schreef.

Om hoeveel statushouders gaat het op ons eiland? Dan kijk ik alleen even naar het afgelopen jaar. Volgens de gemeente moest men in de eerste helft van 2018 in totaal 37 mensen onderdak bieden, in de tweede helft 31. Vanuit 2017 was er een achterstand van 21 mensen, dus totaal 89 statushouders die een huis moesten krijgen. Dat lukte in 76 gevallen, aldus de burgemeester. Al die huizen waren dus niet beschikbaar voor eilanders. Vind ik daar wat van? Jazeker. Ik gun ieder zijn of haar huis, maar dat hier iets heel erg scheef zit is duidelijk. De oorzaak daarvan ligt voor een groot deel bij CDA, ChristenUnie en overige linkse partijen in de Tweede Kamer, die steeds weer ongebreideld Jan en Alleman binnenlaten. Dat is het echte probleem."

Lucas Hartong