25 januari 2019, Goeree-Overflakkee - "Ons unieke duinlandschap wordt bedreigd. Door luchtvervuiling worden zeldzame duinplanten verdrongen door grassen en struiken die er niet horen. Ook dringen recreatie- en vakantieparken steeds meer de mooie natuur in. Want de toerist is gek op de duinen", aldus Stichting Duinbehoud. Zij maakt zich sterk voor bescherming en herstel van de Nederlandse duinen. De hulp van vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Helpt u mee? Lees hieronder verder.

Vervolg door Stichting Duinbehoud

Krijn Tanis is natuurliefhebber pur sang. Als 'Ouddurper' groeide hij op met de duinen. Veertig jaar geleden stond hij aan de wieg van de Vereniging voor Natuur en Landschaps-bescherming voor Goeree-Overflakkee (NLGO). Sindsdien is hij ook vrijwilliger voor Stichting Duinbehoud als duinconsulent: “Duinbehoud maakt zich al ruim veertig jaar sterk voor de bescherming en het herstel van de Nederlandse duinen. Met het project ‘Samen voor de Kust’ speelt Duinbehoud op lokaal niveau een actieve rol met concrete plannen en adviezen voor elk duingebied. Daarbij werken we samen met andere lokale natuurorganisaties. Op Goeree heeft dat geleid tot Groene Raad waarin het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR), Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, NLGO en Duinbehoud hun krachten bundelen. Kors Pijl, initiatiefnemer van Groene Raad: “Samen vormen we een stevige en deskundige gesprekspartner voor gemeenten en ondernemers. Mooi voorbeeld daarvan is de herontwikkeling van camping De Klepperstee naar een recreatiepark met meer oog voor natuur en cultuur. Op verzoek van de eigenaar heeft Duinbehoud met hulp van duinconsulent Eric Wisse een visie op gebiedseigen beplanting en onderhoud neergelegd.”

Krijn Tanis: “Als duinconsulenten brengen we per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en zetten we ons in voor oplossingen. We doen dit door in gesprek te gaan met (lokale) overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties en ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Vaak vinden we elkaar en komen tot oplossingen die alle partijen voldoening geeft. Daarnaast voert Duinbehoud campagnes en acties. Om onze ambitie waar te maken is de hulp van meer lokale vrijwilligers onmisbaar en broodnodig.”

Wordt ook vrijwilliger bij Duinbehoud

"Staat u achter onze missie, dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Doe het voor de duinen! Net als Krijn Tanis en Kors Pijl. Gebruik deze link of contact Kaja van Rhijn, via dit mailadres.