Goeree-Overflakkee - "Een goed en sociaal beleid op Goeree-Overflakkee? Meepraten en verantwoordelijk willen nemen? Dan wil de Adviesraad Goeree-Overflakkee graag van uw expertise gebruik maken! Bekijk onderstaande vacature! "De Adviesraad doet een oproep aan bewoners van het gehele eiland, om zo de diverse groepen op het eiland een stem te geven. Dit gebeurt door gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Goeree Overflakkee te geven. Lees hieronder de vacature verder en kijk waarbij u en jij een steentje kunnen bijdragen aan een beter Goeree-Overflakkee. "Wij op zoek naar jou!" Lees hieronder meer en reageer.

Wat zijn je werkzaamheden?

  • Landelijke ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal domein vertalen naar de burgers van Goeree-Overflakkee.
  • Daarover discussiëren in de vergaderingen van de Adviesraad.
  • Het Beleid van het college scherp houden met gevraagde en ongevraagde adviezen.
  • Wat vragen we van je?
  • Je hebt kennis van en wilt je verdiepen in de beleidsterreinen van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet
  • Samen met de andere leden van de Adviesraad vorm je een team dat zich inzet en beleidsmatig kan adviseren.
  • Wat bieden wij?
  • Jouw bijdrage draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente
  • Je krijgt gelegenheid voor trainingen en het bezoeken van lezingen en congressen,
  • En een laptop of tablet en daarnaast en beperkte onkostenvergoeding.

Meer informatie en solliciteren

Voor meer informatie en een uitgebreide profielschets kijk je HIER op de website van asdgo.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met leden van de sollicitatiecommissie; Marjo van Maurik, tel. 06 549 35 452 of Greet Karssies van Houwelingen, tel. 06 338 227 01.

"Enthousiast? Stuur vóór 29 oktober 2018 je motivatiebrief en CV per mail naar info@asdgo.nl of per post naar Secretariaat Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee, t.a.v. Sollicitatie Commissie, Havenweg 5, 3244 LK Nieuwe-Tonge. De gesprekken vinden plaats in de tweede week van november 2018."


Dit is een betaalde vacature. Ook goed, veel en voordelig gezien worden op en rond Goeree-Overflakkee? Stuur een mailtje naar info@koolemediaservice.nl