Regio - Om de kwaliteit van onze financiële dienstverlening te versterken, is het voornemen om Rabobank Het Haringvliet en Rabobank Voorne-Putten Rozenburg samen te voegen tot één krachtige Rabobank. Recent ondertekenden de voorzitters van de raden van commissarissen en de directie een intentieverklaring. Hiermee uiten zij het voornemen om samen te gaan per 1 januari 2019. Lees hieronder meer.

De ledenraden zijn hierover geïnformeerd en nemen medio november een besluit over het voorstel tot samengaan. Klaar voor de toekomst Door samen verder te gaan als één lokale bank zijn wij beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen. Zo ontstaat er meerwaarde voor de klant. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de wensen van verschillende klantgroepen, juist in het tijdperk van de digitale ontwikkelingen. Tegelijkertijd blijven wij in de regio sterk betrokken als maatschappelijke bank. Veel raakvlakken De keuze voor Het Haringvliet en Voorne-Putten Rozenburg is logisch omdat zij meerdere raakvlakken hebben en er potentieel is om te groeien. Op onderdelen werken de banken nu al samen omdat ze geografisch dicht bij elkaar liggen. Er zijn veel aanknopingspunten in de regio om voor klanten en hun omgeving nog meer te kunnen betekenen.

Foto (v.l.n.r.):

Henk Scheele, voorzitter raad van commissarissen Rabobank Het Haringvliet, Bart van Rijsbergen, voorzitter raad van commissarissen Rabobank Voorne-Putten Rozenburg, schudden elkaar de hand op een goede samenwerking.