De 43e uitgave van het literaire tijdschrift van De Reizende Dichters 'O-O-GO', heeft als titel "Het kind in mij". De foto (Jaap Peeman) laat een lief straattafereel zien in Dieppe in Frankrijk. Kinderen raken ons hart aan, hun mildheid waarmee zij vergeven. Zo blij als een kind worden, spontaan in emoties. Iedere volwassene heeft nog ergens 'het kind in zich' zitten soms onder de oppervlakte maar soms ook onder dikke lagen “volwassenheid”. Vaak keren de herinneringen aan hun jeugd pas terug als zij oud worden en inzien hoeveel dikdoenerij en onechtheid die volwassenheid met zich meebrengt.

Fred Hoogervorst herinnert zich de geur van de groentesoep op zaterdagmiddag in de woonkamer. Frouke Bienefelt vertelt over groeipijntjes die verdwijnen en blijven. Magda Haan wilt haar “kind” niet kwijt ook niet bij bejaard zijn. Niels Snoek beschrijft het onschuldige kijken maar ook het oude beest aan de ketting. Catherine van Vliet verwondert zich dat haar kleinzoon van zes maanden al lid is van de bieb. Anne Hanse geeft een hand aan die lieve kleine meid. Greta Lugtmeier schrijft dat het soms een worsteling is van een klein meisje naar een krachtig en fiere vrouw. Marian Kortekaas schrijft over een kleine meid met een guitig snoetje die achter vlinders aan huppelt. Mieke van den Tol “haar kind” tilde haar uit het slob bij ups en downs en dan kon ze er weer tegen.

o-o-go is een tijdschrift voor mensen die Nederlandse poëzie en proza willen lezen. Soms zullen de lezers worden verrast in Flakkees dialect (Ouwdurps of Plaets en wat daartussen ligt).

o-o-go verschijnt 4 keer per jaar en kost € 3,50 per nummer. Een jaarabonnement € 12,– ; een buitenlandabonnement € 18,50. Zie website: oogo.cultuurpleingo.nl