Goeree-Overflakkee - De temperaturen lopen weer flink op buiten. Een middagje strand, samen boodschappen doen, het kan allemaal, maar houdt dan uw kinderen of dieren niet 'even' opgesloten in de auto zitten. De temperatuur loopt binnen verraderlijk snel op. Helaas maakt politie het nog steeds mee dat kinderen of huisdieren in de auto worden achtergelaten om vervolgens snel een klein boodschapje te gaan doen of dat de kinderen nog even mogen blijven liggen slapen in de auto. Doe dit alstublieft niet. Lees hieronder meer!

De temperatuur in een dichte auto loopt zeer snel op wat gevaarlijk, of in het ernstigste geval dodelijk kan zijn voor mens en dier. Laat ook geen dieren in de volle zon op het balkon! Politie schrijft zo nodig een proces-verbaal uit.

In bijgevoegde tabel kunt u zien hoe snel de temperatuur op kan lopen.

Wat te doen bij een oververhit kind of oververhitte hond in de auto?

Direct 112 bellen = een noodgeval!
Tik vervolgens een ruit in (niet de ruit naast het kind of huisdier) en haal het kind/huisdier uit de auto.
Verschijnselen van hitteshock:

Kortademigheid (abnormaal hijgen bij huisdieren), overgeven/kwijlen, braken en bij dieren eventueel bloederige diaree

Als het kind of het huisdier apathisch is en niet meer reageert niet op normale prikkels heeft het een hitteshock.

Wat te doen bij een hitteshock:

Breng het kind of huisdier z.s.m. naar een koele plek en bedek het met natte doeken (niet ijskoud, dan raakt het onderkoeld), zodra het kind of het huisdier bij zijn/haar positieven is mag u, met tussenpozen kleine beetjes water te drinken geven. Raadpleeg ter controle een (dieren-) arts.