[laatste update: Gemeente komt donderdag met een persbericht, namens alle betrokken partijen over Havendag 2018: deze heeft doorgang! Gemeente heeft dinsdagavond alle groepen om de tafel gevraagd. Het ziet ernaar uit dat de oplossing aanstaande is. Dit artikel is geschreven voor die samenkomst. Voor de duidelijkheid: donderdag volgt meer informatie.] Middelharnis - Er is veel onduidelijk over de aanstaande Havendag van 2018 in Middelharnis. Zo vlak voordat de datum nadert zijn er nog veel vragen. Niet enkel bij organisatoren, maar zeker bij de vele bezoekers die het evenement al jaren trekt. De redactie vroeg de gemeente en één van de organisatoren om uitleg. Inmiddels hebben er weer diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de organiserende partijen. De redactie van Koole Media Service heeft gemeente Goeree-Overflakkee verzocht om duidelijkheid te verschaffen. Hierop hebben we helaas (nog) niets vernomen. Lees hieronder de visie van St. Behoud Scheepstimmerwerf, door Coerd de Heer. Zodra er meer bekend wordt zullen we u dit zeker niet onthouden.

Menheerse Havendagen

De redactie heeft gevraagd aan Coerd de Heer, oprichter Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis, om het één an ander uit te leggen over de aanstaande Havendag. Deze staat bij velen gepland in de agenda op zaterdag 2 juni en die datum nadert met rasse schreden. eerder, op vrijdag 11 mei, maakte deze partij bekend dat ze verslagen waren: "Er is de afgelopen maanden met hart en ziel door een grote groep mensen gewerkt aan een waardig lustrumprogramma van de Menheerse Havendag, waarin zowel de historische kern van Middelharnis, als de Buitenhaven en de band met het Haringvliet een belangrijke rol speelden. Met grote spijt moet de organisatie toch kenbaar maken dat het eerste lustrum voor de Havendag 2.0, de Menheerse Havendag, niet in 2018 zal plaatsvinden. Dit omdat het de organisatie, een samenwerking tussen de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis en diverse andere maatschappelijk betrokken instellingen, niet lukte om voldoende financiële dekking te vinden voor een uitvoering van het evenement.

Toelichting door Coerd de Heer

"De beslissing om de Havendag, zoals wij die nu vier jaar lang georganiseerd hebben, niet door te laten gaan, komt voort uit verschillende overwegingen. Ten eerste hebben we aan het begin van dit jaar te horen gekregen van de gemeente Goeree-Overflakkee dat we weliswaar een structurele subsidie krijgen, maar dat deze veel lager uitvalt dan waar we eerder op konden rekenen; slechts €10.000,00. Daar zijn we uiteraard erg van geschrokken. Dit gezien er de afgelopen jaren, samen met gemeente, een manier was gevonden om naast dit bedrag vanuit de subsidie 'eilandmarketing', door projectsubsidies (sport en cultuur bijvoorbeeld) meer geld beschikbaar te hebben voor dit geweldige project. We kwamen dan op een bedrag tussen de €25.000 en €32.000 euro uit, dat als basis moest dienen voor het evenement. De totale begroting van de Havendag, onze ambitiebegroting ligt altijd zo rond de €130.00,00- €140.000,00 euro. Dat is incl. natura-bijdragen, vrijwilligerswerk en dergelijke; de waarde van het evenement dus. Een mooi gedeelte dus wordt gedragen door de gemeenschap, in de vorm van de gemeente, en de rest is zoals gezegd wordt bij elkaar gesprokkeld door vrijwilligers(werk) enz. Dat is het eerste waar we over praten."

Kop, maar ook staart

Over het bovenstaande gaat de Heer verder: "Met deze "kop" hang ik er gelijk de "staart" aan... We kregen vorige week dus een bericht dat die toch al flink lager uitvallende subsidie (die overigens nog later is dat wat 'De Stem' ooit kreeg voor een te organiseren braderie met een klein podium, dat was geloof ik €11.000,00 of €12.000,00 euro), ter discussie stond, omdat er een tweede partij een Havendag aan het organiseren was. En die tweede partij was ons in eerste instantie onduidelijk wie dat waren. We hadden wel een vermoeden, maar wisten niet precies in welke hoek te zoeken. We dachten dat dit uit de horeca kwam, maar wisten niet in welk vorm. Was het via een ondernemer of individueel? We wisten het niet en gemeente zei dat ook niet. Feit was wel dat ze gemeente dus kennelijk openstonden voor (dit in een heel ver gevorderd stadium, ver voorbij de vergunningperiode die wij maar net haalden) om toch nog een vergunning te verlenen voor activiteiten naast de onze. We waren verontwaardigd dat gemeente ook nog eens overwoog om een deel van de genoemde €10.000,00 euro, aan een andere partij te schenken in het kader voor subsidie Havendag. Dit zonder overleg in een eerder stadium. Deze "staart" van het verhaal was voor ons aanleiding om uit te spreken dat dit voor ons een grens is van de manier waarop je gezond samenwerkt. Daarbij is het voor ons gewoon praktisch onmogelijk om met nóg minder investering vanuit de gemeente zo'n evenement te organiseren. We zouden dan nog eens twee drie weken moeten wachten of we wel of niet kunnen rekenen op het bedrag van die €10.000,00 euro. Dit terwijl we al een tekort hebben van pak 'm beet €25.000,00 euro op het moment van spreken (en meestal kregen we zulke tekorten in de laatste termijn nog wel dicht door middel van sponsoren en extra kostenbesparing waar nog mogelijk). Met mijn enthousiaste hoofd dacht ik het één en ander nog wel voor elkaar te krijgen, maar toen dit er nog eens overheen kwam was het (ook emotioneel) vanuit een gedegen beleid klaar. We konden niet verder in onze ogen. We hebben alles voorgelegd aan ons bestuur en samenwerkingspartners 'Solaes', Goed voor Goed en TOF (Trots op Flakkee) en we hebben met elkaar besloten dat deze situatie niet wenselijk of goed is. We wilden een duidelijke grens aangeven. Zeker niet als dreigement, maar wel als signaal: dit kan niet."

Tussen de staart en de kop

Er is ook een 'tussenliggend verhaal, dat zich tussen de staart en de kop begeeft, Coerd vertelt: "Wij hebben aan de hand van die lager uitvallende subsidie gezegd tegen de gemeente dat dit eigenlijk niet mogelijk is en hoe moeten we verder. Toen heeft de gemeente gezegd dat dit een groot evenement betreft. Het zal dan kleiner gemaakt worden (wat natuurlijk niet onze ambitie is, want het is een gebleken succes en de vijfde keer van organiseren door ons) of je kunt als organisatie "je eigen broek ophouden" door nog meer uit het publiek te halen en aan sponsoring te doen. Nou, uit het publiek halen bij zo'n evenement is gewoon bijna onmogelijk; we hebben als organisatie geen kroeg of restaurant in handen en waar het publiek zijn geld uitgeeft dat zijn de pachters (braderie) en de traditionele horeca in de omgeving. Daar wordt allemaal prima verkocht en dat is ook hartstikke goed, maar daar zien wij als organisatie in het budget gewoon niets van terug. Ieder jaar een bijdrage van €2.000,00 / €3.000,00 euro totaal vanuit de horeca houden we over aan sponsoring en dat is het dan. Dus uit het eigen publiek halen is geen optie.

Toen kwam er de wederopbouw van 'de Parel van de Delta', aan de haven in Middelharnis. [Het project heeft betrekking op het stuk grond aan de noordzijde van de haven van Middelharnis, dat ingesloten is door het Vingerling en de Vissersdijk. De plek waar het voormalige hotel de Parel van de Delta ooit stond. Het plan maakt het mogelijk om meerdere appartementen in verschillende bouwlagen te realiseren.] Hierdoor konden we de 'vluchtroutes', die we normaal gebruikten, niet meer gebruiken op het evenement en de rondgang via de Vissersdijk (waar we hard ons best voor moesten doen en wat een succes bleek de laatste jaren) niet meer gebruiken. Het publiek kon via de Vissersdijk en als je wat wilde drinken ging je richting vingerling en anders nam je de brug naar de overkant, naar de Menheerse Werf. Dat kon dus allemaal niet meer en dat werd aan ons bekrachtigd met een brief. Een brief die we kregen van de gemeente (afdeling die over de vergunningen gaat op Goeree-Overflakkee) waarin letterlijk staat: "....brandweer en politie zullen negatief adviseren op activiteiten op het Vingerling...". Wat moesten we hiermee aan? Wat dan als we iets organiseren met een goeie band, eventueel een bar neerzetten? En we hoopten zo om dit jaar te proberen om te kijken of dat zou lukken. Want als dat lukt dan waren we de komende jaren "los" en hoefden we niet meer onze hand op te houden bij de gemeente. De gemeente vroeg ons of we van het Vingerling festivalterrein wilden maken (want het zal druk worden op de terrassen) en toen hebben we gezegd: Het zal wel druk worden op de terrassen? Als wij daar geen activiteiten meer mógen doen en we doen het ook niet, waarom zouden we dat dat festivalgebied maken (met de achterliggende verplichting om beveiliging te regelen, vuilnisbakken neer te zetten enz. enz.) Als je van dit gebied namelijk festivalterrein maakt, ben je ook verantwoordelijk voor de manier waarop het gaat op zo'n terrein (en de bijkomende kosten niet te vergeten). Dit vonden wij raar. We doen hier niets, en natuurlijk wordt het druk op de terrassen, maar dit valt toch niet onder onze verantwoordelijkheid?

Intussen was de boodschap aangekomen bij "de horeca", die hier niet blij mee waren. Er is een lobby opgestart om toch nog het één en ander te kunnen organiseren bij de terrassen. We zijn hierop in gegaan en hebben gezegd: wij zouden het geluid op de Menheerse Werf kunnen versterken op de kade, maar jullie kunnen ook je eigen acts doen, als dat maar onversterkt is en niet al te groots, dat mag niet (want krijg je geen vergunning voor) en dan willen we graag weten wat jullie gaan doen, zodat we het één en ander op elkaar kunnen afstemmen. Daar kregen wij weinig tot geen respons op vanuit "de horeca". Slechts twee ondernemers wilde reageerden; de ene wilde een geldelijke bijdrage hieraan leveren, zij zeiden geen activiteiten gepland te hebben en da ander had een besloten partij op vrijdagavond (programma met muziek). Tegen de laatste hebben wij gezegd daar niets van te kunnen vinden. In ons achterhoofd hebbende dat de gemeente die vergunningen zou moeten verlenen, maar hoe zou dat gaan binnen het negatief advies van de politie en brandweer?!. We zijn benieuwd.

Intussen hoorden we dat meerdere horeca-ondernemers plannen hebben die aan de 'festival'-regels moeten voldoen, of het speculaties zijn of niet: Wij werken liever mét elkaar, in plaats van langs elkaar heen. We gaan graag in gesprek met de gemeente, ook hierover. Want als we begrijpen dat de "tweede organisator" een eventueel nieuwe Stichting (die naar alle waarschijnlijkheid uit de horeca aan het Vingerling bestaat) is, wordt aan deze partij dan ineens wél een vergunning verleend voor activiteiten waar wij ze niet mogen organiseren? Als je na dit hele verhaal die brief van de gemeente erbij pakt waarin staat dat er een tweede organisator is waarnaar een deel van de subsidie gaat, dan zakt je broek af. Is er dan een hele sterke lobby geweest? Overweegt de gemeente nu toch om speciaal voor dit gedeelte aan de haven vergunning van festiviteit te verlenen én daaraan bij te dragen? Terwijl daar gewoon ondernemers zitten die al jarenlang, op onze investering van zo'n €20.000,00 euro (wat overigens echt niet erg is, dat gaat ook zo bij de standhouders) van een groot podium neerleggen met artiesten, hebben meegelift? We snappen het niet helemaal meer, geloof ik.

We balen hier ontzettend van. We willen juist een gaaf evenement neerzetten, wat met goed overleg, toch gewoon mogelijk moet zijn. We krijgen negatieve reacties (die zul je altijd blijven houden), maar gelukkig ook veel steunbetuigingen! Opmerkingen van mensen waaruit we kunnen opmaken dat ze het heel jammer vinden dat wat we aan het doen waren, nu niet doorgaat. We zitten er heel erg mee in ons maag en hebben maandag een gesprek met de burgemeester gehad. Ons enthousiasme en optimisme is een behoorlijk eind weggeëbd. Als we het praktisch bekijken kunnen we natuurlijk niet vier jaar onze nek uitsteken en nu de deksel op ons neus. We verwachten echt wel wat van het gesprek met de burgemeester, waarbij we hopen te lijmen en de horeca echt alle vrijheid zullen geven. Mijn eigen visie: Wellicht kunnen we een deel van het programma overeind houden (als we het kunnen betalen en de gemeente nog haar bijdrage doet) en anders een veel kleinere Havendag dan we voor ogen hadden samenstellen? We gaan in ieder geval in lieve vrede verder en hopen dat de bezoeker hier niet de dupe van gaat worden! Zorgen dus dat het publiek hier zo min mogelijk van gaat merken op 2 juni aanstaande."