Goeree-Overflakkee - Rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag 2018 zijn er enkele wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening en de afvalinzameling. Het gemeentehuis is bijvoorbeeld op dinsdagavond 24 april eenmalig geopend tussen 18:00 en 20:00 uur en de ophaalroute van Koningsdag (vrijdag 27 april) voor restafval wordt op zaterdag 28 april gereden. De ophaalroute in april voor oud papier in Oude-Tonge is ook gewijzigd. Lees hieronder het hele bericht van gemeente Goeree-Overflakkee.

Gewijzigde openstelling gemeentehuis, milieustraten en Streekarchief

Het gemeentehuis is op dinsdagavond 24 april eenmalig geopend tussen 18.00 en 20.00 uur. Maak eenvoudig online een afspraak om langs te komen via goeree-overflakkee.nl/afspraak. Op Koningsdag (vrijdag 27 april) en op Bevrijdingsdag (zaterdag 5 mei) zijn het gemeentehuis, het Streekarchief en de milieustraten gesloten.

Kijk voor actuele openingstijden van het gemeentehuis, de milieustraten en het Streekarchief op www.goeree-overflakkee.nl.

Gewijzigde inzameling restafval

De ophaalroute van Koningsdag (vrijdag 27 april) voor restafval wordt op zaterdag 28 april gereden. Renewi vraagt inwoners van Achthuizen, Den Bommel, Ooltgensplaat, Sommelsdijk (zuid) en het buitengebied om de groene containers voor 07.30 uur aan de straat te zetten.

Gewijzigde inzameling oud papier

De ophaalroute in april voor oud papier in Oude-Tonge die normaal op de vierde zaterdag van de maand (28 april) wordt gereden, is eenmalig verplaatst naar de derde zaterdag van de maand (21 april). De ophaalroute in mei voor oud papier in Oude-Tonge die normaal op de tweede zaterdag van de maand (12 mei) wordt gereden, is eenmalig verplaatst naar de eerste zaterdag van de maand (5 mei). Daarnaast wordt op Bevrijdingsdag (zaterdag 5 mei) de reguliere ophaalroute voor oud papier gereden. Renewi vraagt inwoners om de blauwe containers voor 07.30 uur aan de straat te zetten.

Voor vragen over niet geleegde containers kunt u contact opnemen met Renewi via telefoonnummer 0800 354 50 00.

Calamiteiten en spoedeisende jeugdhulpkwesties

Bij calamiteiten, waarvoor de buitendienst ingeschakeld moeten worden, kan men (buiten openingstijden van het gemeentehuis) bellen met de calamiteitentelefoon: (0187) 47 53 35. Bij spoedeisende jeugdhulpkwesties kan men (buiten openingstijden van het gemeentehuis) bellen met het crisisinterventieteam: 010 233 00 00.

Online dienstverlening

Veel informatie over producten en diensten van de gemeente is te vinden op de website. Inwoners kunnen ook een vraag stellen per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.