Oude-Tonge - Op de redactie kwam een "open brief" binnen van dorpsraad Oude-Tonge.: "Momenteel worden we, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, overladen met prachtige berichten en beloftes door de heren en dames politici. Vooral de woorden ”luisteren naar de burgers” wordt door alle partijen veelvuldig gebruikt. Uiteraard is dat een nobel streven. Al zal menigeen begrijpen, dat dit in Oude-Tonge met enige scepsis ontvangen wordt...." Lees hieronder verder.

Dorpsraad Oude-Tonge: "Wat wij een beetje missen in de berichten zijn de woorden: informatie, transparantie en communicatie. Zo lazen we de afgelopen tijd in de gemeentelijke berichten onder het kopje aanvraag omgevingsvergunningen een tweetal punten, die een behoorlijke impact hebben op de omgeving van Oude-Tonge en waarbij wij wat vraagtekens zetten.

Punt 1 was de aanvraag voor het bouwen van een kas met bijbehorende bouwwerken aan de Oostendensedijk. In het bericht wordt niets vermeld over de oppervlakte, maar wij kunnen ons nog goed herinneren, dat indertijd, wegens groot protest van de bevolking, is toegezegd, dat grootschalige uitbreiding van de kassen rondom Oude-Tonge niet meer aan de orde zou zijn. Inmiddels is er alweer wat gebouwd en er komt klaarblijkelijk nog meer. Wij vragen ons dus af of de afspraken van weleer verjaard zijn of wellicht vergeten zijn?

Punt 2 betreft een aanvraag voor de bouw van een productiehal voor waterstof. In het kader van het energieakkoord wordt ons eiland aangemerkt als proeftuin voor energietransitie. Er komt een conversiepark in Middelharnis, een waterstofpijplijn en experimenten met omzetting naar groene ammoniak. Nu hebben wij absoluut geen verstand van zaken, maar zover wij weten is waterstof behoorlijk explosief en ammoniak behoorlijk giftig. Is het dan wenselijk om dergelijke maatregelen te realiseren, zo dicht bij een dorpskern? Is het misschien een idee om de omwonenden uitleg te geven over hetgeen te gebeuren staat en wat de risico’s zijn? Dat missen wij namelijk in de berichtgeving. Of komt dat, net als bij de molens, pas als alles al gerealiseerd is?

Goeree-Overflakkee energieneutraal; Een mooi streven en als je de verkiezingsbeloftes leest, dan moet ons eiland een mooie plek zijn om te wonen en te werken in een omgeving van rust en ruimte. Maar moeten wij dan meteen daarachter denken: "Met uitzondering van Oude-Tonge?"

Aan de zuidkant komen er nog 14 molens bij, bovenop de Krammer. Aan de Noordoostkant de kassen en aan de Noordwestkant een chemisch bedrijf. Wij vragen de straks gekozen en herkozen politici om hun beloftes ook waar te maken voor Oude-Tonge. Ook wij willen een mooie plek om te wonen."

Hoogachtend,

Dorpsraad Oude-Tonge.