16 maart 2018, Sommelsdijk - Een nieuwe column van Lucas Hartong ligt weer voor u klaar! Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een actuele column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De meeste inwoners van Goeree-Overflakkee (her)kennen hem. De columns van Hartong verschijnen onder de rubriek Overig/Column. Hartong: "Straatsburg aan de lijn. Of ik een beetje ‘Selmayr-gate’ volg. Uiteraard!..." Lees hieronder de nieuwe column 'Verkiezingen'.

Verkiezingen

"Straatsburg aan de lijn. Of ik een beetje ‘Selmayr-gate’ volg. Uiteraard! EU-topambtenaar Selmayr werd binnen 9 minuten door commissievoorzitter Juncker gepromoveerd tot baas van alle EU-ambtenaren, onder Selmayr’s belofte van veel geld en ‘leuke dingen’ voor die eurocommissarissen na hun ontslag, zo zingt het rond. Op z’n best een beerput, op z’n slechtst botte omkoping. Ach ja, vertel mij wat over die EU. Kan niet missen met zoveel haantjes en vooral heel veel geld.

Denker en schrijver Ad Verbrugge stelde eens zeer poignant dat het begrip ‘rechtvaardigheid’ een groot goed in iedere ontwikkelde cultuur zou moeten zijn: “Nu de feitelijke onrechtvaardigheid toeneemt in onze leefwereld, moeten we onszelf allereerst de vraag stellen: hebben wij onszelf dan werkelijk toegelegd op rechtvaardigheid? Let wel, we hebben het hier uitdrukkelijk niet meer over instituten of strafmaten, maar over rechtvaardigheid als levenswijze, het rechtvaardig-zijn. Hoe goed immers een staatssysteem of ideologie op papier ook mag lijken, het systeem is slechts werkelijk in en door het handelen van individuen; het bestaat alleen daadwerkelijk als voltrokken daad van individuen. Wanneer die individuen slecht zijn, dan is de werkelijkheid van dit systeem ook slecht, zoals bijvoorbeeld een corrupte samenleving demonstreert. Dus nogmaals: is rechtvaardigheid als levenswijze het ideaal van ons moderne leven?”

Onze samenleving heeft alles te maken met wat wij er samen van maken en hoe wij het voorleven aan anderen. Daarbij is rechtvaardigheid van levensbelang, aldus Verbrugge. Dat gaat gelukkig doorgaans best goed, maar soms vraagt onze maatschappij om bewuste keuzes, met name bij botsingen met individuen, die het niet zo nauw nemen met dat concept rechtvaardigheid. Een goed bestuurder of politicus zal zich te allen tijde inspannen om onze samenleving te dienen, daarbij de rechtvaardigheid als essentiële leidraad hanterend. Zoals Verbrugge aangeeft: slechte mensen en dus ook politici genereren een slechte, goede mensen een goede maatschappelijke invloed. Dat geldt bij uitstek in de politiek. En we zien vandaag de dag helaas veel ‘slechte werkelijkheid’.

Goede politici en bestuurders zullen denken en handelen vanuit een diep geworteld besef waar men staat en wat men ten koste van alles zal willen verdedigen. Dat zal nu en dan stevig botsen met hen die lak hebben aan een beschaafde samenleving, verstandige besluiten en beleid. Tegelijkertijd mag de individuele burger verwachten dat politici en bestuurders rechtvaardig handelen. Doen zij dat niet dan is de overheid fout bezig. Daardoor wordt de beruchte kloof tussen overheid en individueel burger vergroot. Zodra rechtvaardig besturen niet meer de leidraad is verslechtert de situatie in de samenleving dramatisch. We zien het vandaag de dag overal gebeuren.

Politiek is niet heersen, maar dienen. Met open ogen, oren en handen middenin de samenleving staan en rechtvaardig handelen, ten goede van de samenleving in haar geheel. Dat gebeurt momenteel te weinig in de politiek, ook op ons mooie eiland. De overheid staat te ver van de burger, die nu met allerlei ‘toeters en bellen’ wordt opgeroepen om vooral te komen stemmen. Borden langs de weg, advertenties en de meest opmerkelijke acties in de kranten moeten verbloemen hoe jarenlang de stem van de burger voor lief is genomen. Nu moet opeens alles ‘beter’ en ‘anders’. Velen onder ons weten door schade en schande echter beter: na 21 maart gaan alle beloftes en mooie plannen weer in de kast tot over 4 jaar, wanneer de cyclus zich opnieuw van voor af aan herhaalt. Alsof wij dom zijn!

Het geheim van goede politiek en betrouwbaar bestuur zit ‘m niet in al deze ‘toeters en bellen’. Zoals Verbrugge schrijft draait het ten diepste om rechtvaardigheid. Een betrouwbare overheid komt op voor de burger, zeker wanneer die in de knel dreigt te komen. Zij heerst niet, maar dient. Komt op voor het zwakke, verdedigt het goede en bestrijdt het kwade. Waarschuwt als het fout gaat en is blij als dingen goed gaan. Niet eenmalig rond de verkiezingen, maar als levenswijze. Dan hoef je je rondom de verkiezingen niet zo druk te maken, want dan weet de burger je toch wel te vinden op grond van de goede daden en resultaten. Dan komt er wellicht ook weer iets van vertrouwen tussen burger en overheid terug. Met die EU komt het echter niet meer goed. Die heeft alle politieke, maar vooral morele rechtvaardigheid en dus recht van spreken verloren. Of Selmayr nu aanblijft of niet."

Lucas Hartong