Melissant- Middels een brief informeert het bestuur van stichting Melishof haar inwoners, maar ook de rest van de bewoners van Goeree-Overflakkee over de aanstaande verbouwing van het Dorpshuis Melishof. Zij doen daarbij een oproep: "Om deze verbouwing te realiseren hebben we uiteraard uw hulp nodig. De verenigingen en gebruikers zijn erg belangrijk voor ons dorp." Lees hieronder meer.

Bestuur Stichting Melishof: "Het is zo: dat in de verbouwingsperiode van Melishof,de hal, de kleine zaal, de toiletten, de keuken en het voorraadhok niet of beperkt beschikbaar zijn. De BSO, de peuterspeelzaal en het gymlokaal zijn niet in de werkzaamheden betrokken en kunnen normaal doorgang vinden.

We zullen streven ernaar om de grote zaal, waar beperkt verbouwd wordt, op tijd gereed te hebben voor diverse gelegenheden, zoals muziek (-avonden en -les), bibliotheekbezoek op maandagmiddag (15:00 uur tot 17:00 uur), vergaderingen enz. Aan een tijdelijke ingang voor die zaal wordt gewerkt.

De uitvoering van de werkzaamheden start op 9 oktober 2017. Dit is eerst vooral sloopwerk. Hierbij hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig. Helpt u/help jij ons mee? 12 oktober gaat de aannemer, de heer Wielhouwer,kijken of alles op de juiste manier gesloopt is.

Tijdens de hele periode hebben we ook schilders, elektriciens, loodgieters en andere klusjesmannen voor het slopen en opruimen (vrijwilligers) nodig. Deze werkzaamheden zullen gestart worden op maandag 9 oktober en doorgaan tot woensdag 29 november 2017. Daarna hebben we nog 2 weken om alles te schilderen, sauzen, opnieuw in te richten etc. voordat de decembermaand van start kan gaan.

Wanneer de exacte planning voor de verbouwing van ons dorpshuis Melishof af is, gaan wij u nogmaals informeren en de bewoners van Melissant op de hoogte brengen en houden! Dit zal eventueel gebeuren tijdens een informatieavond in het begin of eind van september 2017.

Als omwonende in Melissant, kunt u enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard doen wij ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Heeft u tijdens de werkzaamheden klachten en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Wim de Ridder 0187-609009 (bestuurslid van Stichting Melishof)."