Goeree-Overflakkee - De gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan een nieuwe woonvisie. In die visie legt de gemeente vast waar zij in 2025 wil staan als het gaat om wonen. Op maandag 22 mei 2017 organiseert de gemeente een thema-avond ’Wonen op Goeree-Overflakkee’ in Stellendam. Tijdens deze avond gaan aanwezigen met elkaar in gesprek over de thema’s ‘gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad’, ‘betaalbaarheid van het wonen’, ‘wonen en zorg’ en ‘duurzaamheid’. Lees hieronder verder en bekijk alvast het programma van de thema-avond.

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan het opstellen van een nieuwe woonvisie. De huidige woonvisie is gedateerd en de afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt. Zo trekt de woningmarkt momenteel stevig aan. Ook is 1 juli 2015 de herziene Woningwet in werking getreden, waardoor verhoudingen tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties veranderd zijn. Tot slot vraagt de provincie Zuid-Holland van regio’s dat zij hun woningbouwontwikkelingen afstemmen via een regionale woonagenda. De woonvisie is een belangrijke basis voor de gemeentelijke beleidsuitvoering.

Thema-avond

De thema-avond ‘Wonen op Goeree-Overflakkee’ is op maandag 22 mei 2017 van 19.30 tot 22.00 uur en vindt plaats in Verenigingsgebouw ‘t Haegse Huus, Haagsestraat 4a in Stellendam. Adviesbureau Companen begeleidt de avond. Tijdens een actieve werkbijeenkomst gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de thema’s voor de nieuwe woonvisie. De aanwezigen krijgen uitgebreid de gelegenheid om hun visie te geven op de opgaven die spelen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. De uitkomsten van de bijeenkomst vormen belangrijke input voor de herijking van de woonvisie.

Programma

19.30 uur Welkom en toelichting op de nieuwe woonvisie door wethouder Daan Markwat

19.40 uur Korte presentatie over de woningmarkt van Goeree-Overflakkee

20.00 uur Themasessie 1: woonopgaven voor Goeree Overflakkee

20.30 uur Pauze

20.45 uur Themasessie 2: missie en doelen voor de woonvisie

21.15 uur Themasessie 3: Goeree-Overflakkee op de kaart

21.45 uur Terugkoppeling en vervolgproces

22.00 uur Afsluiting.

Aanmelden

Om deel te nemen aan de thema-avond ‘Wonen op Goeree-Overflakkee’ kunnen inwoners zich vooraf aanmelden bij adviesbureau Companen via e-mail via de mail of telefoonnummer 026-3512532.