Oude-Tonge - Nog tot en met woensdag 3 mei 2017 liggen het ontwerp bestemmingplan Windpark Oostflakkee, de ontwerp omgevingsvergunning Windpark Oostflakkee en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde op dinsdag 4 april 2017 een inloopavond over dit windpark. Tijdens deze avond konden belangstellenden kennisnemen van de stukken die ter inzage liggen en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemer. Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van Oude-Tonge en ten zuiden van Achthuizen langs de Krammerdijk. Lees hieronder verder. Lokale omroep van ons eiland was erbij en filmde deze avond. Bekijk hieronder een videoverslag van RTV Slogo.

Gemeente: "Het ontwerpbestemmingsplan dient als ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag omgevingsvergunning van het Windpark Oostflakkee. Het biedt het planologisch-juridisch kader voor de bouw van maximaal acht windturbines met een tiphoogte van minder dan 150 meter. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen en toegangswegen mogelijk. Voor de ontwikkeling van het windpark is een gecombineerd plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat het MER is opgesteld voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, slagschaduw, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Een passende beoordeling is niet noodzakelijk. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en vormt een bijlage bij de omgevingsvergunningen.

Inloopavond

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde op dinsdag 4 april 2017 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast was het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemer. De inloopavond werd gehouden in De Grutterswei in Oude-Tonge. De avond had het karakter van een informatiemarkt en had geen plenair gedeelte. Belangstellenden konden op elk gewenst moment binnenlopen.

Inzage en zienswijzen

De stukken zijn vanaf 23 maart tot en met 3 mei 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via de website van de gemeente. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op ruimtelijkeplannen.nl. Men kan op zowel het ontwerpbestemmingsplan als op de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Als men op beide ontwerp besluiten een zienswijze wil indienen, dan kan men dit doen in één zienswijze voor beide besluiten. Er moet dan wel duidelijk in de zienswijze worden vermeld dat deze voor beide besluiten geldt.