Middelharnis - In mei 2015 vonden er op het eiland Goeree-Overflakkee veel activiteiten plaats in het kader van ‘Gedenk je vrijheid’, een gezamenlijk initiatief van onder meer de gemeente, verenigingen, stichtingen en betrokken particulieren. Zo organiseerde bakker Jan van Harberden in Melissant een aantal workshops in zijn bakkerij rondom het thema ‘Koken en bakken in de oorlogsjaren’. Bij een van deze workshops was Kees Stoutjesdijk aanwezig. Aan het eind van deze avond hebben Jan en Kees elkaar spontaan gevonden in het idee om een project te starten, namelijk het schrijven van een boekje waarin verteld wordt hoe de eilandbewoners in de bezettingsjaren aan hun eten kwamen en welke recepten er gebruikt werden. Het bleek het begin van een uitstekende samenwerking en een boeiend en ook groeiend traject. Op 10 april 2017 werd het eerste exemplaar uitgereikt aan burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en dit gebeurde in de Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis. De lokale televisie maakte een videoverslag. Bekijk hieronder de reportage.

Jan en Kees: "Uit de lokale bevolking kwamen veel unieke gegevens naar boven. Zo waren er veel nog niet eerder gedeelde herinneringen van oudere bewoners die de oorlogsjaren hadden meegemaakt, vaak ook ondersteund door unieke foto’s en ander materiaal. Ook werd de scope van het boekje breder: er kwamen hoofdstukken bij over de distributiebonnen, de centrale keukens, de gezondheidszorg, het ziekenhuis en de landbouw. Zodoende werd het boekje een boek." Na een kleine twee jaar hier met veel plezier samen aan gewerkt te hebben, zijn Jan en Kees verheugd dat het nu in gedrukte vorm beschikbaar komt. Dit is mede mogelijk geworden door een financiële bijdrage door de gemeente Goeree-Overflakkee en door het Cultuurfonds van de Rabobank. De auteurs zijn de gemeente en de Rabobank daarvoor zeer erkentelijk. De publicatie vond plaats onder de vleugels van de stichting WW2research.

In het boek hebben de beide auteurs de aangedragen herinneringen, met zorg willen beschrijven. De namen van de betrokkenen zijn er als bron bijgeplaatst. Jan en Kees willen benadrukken dat het zonder die vele verhalen alsnog een boekje gebleven zou zijn! Ze hopen dat deze uitgave een bijdrage levert aan het in herinnering houden van de ontberingen die een groot gedeelte van de eilanders moest doorstaan tijdens de vijf lange bezettingsjaren alsmede aan het besef dat we de hedendaagse levensstandaard en onze vrijheid niet als vanzelfsprekend kunnen beschouwen.

Eerste exemplaar

Het boek is getiteld ‘Bezetting overleven’ en het is een hardcover uitgave op A4-formaat, het bestaat uit 196 pagina in kleur en gaat slechts €17,50 kosten. Op 10 april werd het eerste exemplaar worden uitgereikt aan mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman, de burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst bijwonen.