Goeree-Overflakkee - Op donderdag 9 maart ondertekenden Sportvisserij Zuidwest Nederland, Paviljoen Sluishaven en de gemeente Goeree-Overflakkee een intentieovereenkomst voor de realisatie van een nieuwe trailerhelling in de Galathese Haven bij Ooltgensplaat. De bestaande trailerhelling voldoet namelijk niet meer aan de eisen van een moderne trailerhelling en wordt daardoor nauwelijks meer gebruikt. Lees hieronder verder.

Naast bestuursvoorzitter Eric Marteijn (Sportvisserij Zuidwest Nederland), ondertekenden op donderdag 9 maart ook uitbater Hans Bal (Paviljoen Sluishaven) en wethouder Arend-Jan van der Vlugt (gemeente Goeree-Overflakkee) de intentieovereenkomst ‘trailerhelling Galathese Haven’. Door de handen ineen te slaan willen deze drie partijen een nieuwe trailerhelling in de haven realiseren. De huidige trailerhelling is namelijk verouderd en te smal en wordt daarom bijna niet meer gebruikt.

Financiering

Sportvisserij Zuidwest Nederland, Paviljoen Sluishaven en gemeente Goeree-Overflakkee financieren gezamenlijk de nieuwe trailerhelling. De investering van de gemeente is onder andere mogelijk vanuit het gebiedsprogramma ‘Gaan voor Goeree-Overflakkee’. In dit programma werken de provincie Zuid-Holland en de gemeente samen aan het versterken van recreatie en toerisme op Goeree-Overflakkee. Daarnaast draagt ook Sportvisserij Nederland haar steentje bij vanuit het subsidiefonds ‘Verbetering van sportvisserijmogelijkheden’.

Nieuwe trailerhelling

De nieuwe helling wordt één van de weinig overgebleven mogelijkheden voor sportvissers om hun boot aan de noordzijde van het Volkerak te water te laten. Zo kan de nieuwe helling bijvoorbeeld door twee boten tegelijk worden gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat de sportvisserij op het Volkerak Zoommeer onverminderd populair is. Met name voor roofvissers is het Volkerak een aantrekkelijk visgebied. Het bereik- en bevisbaar houden van moeilijk te bereiken viswateren is één van de doelstellingen uit het nieuwe beleidsplan ‘Samen Naar Buiten’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De nieuwe trailerhelling in de Galathese Haven zal eind mei op de Nationale Hengeldag op een feestelijke wijze worden geopend.

Foto v.l.n.r; Eric Marteijn, Hans Bal en Arend-Jan van der Vlugt.