17 februari 2017, Sommelsdijk - De vijfde column van Lucas Hartong, columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De meeste inwoners van het veelzijdige eiland Goeree-Overflakkee kennen of herkennen hem. Lucas is getrouwd, heeft inmiddels twee studerende kinderen en zijn hobby's zijn naast het schrijven van de nieuwe columns: fietsen en raften. De columns van Hartong zullen verschijnen onder de rubriek Overig/Column op iGOnl en op de lokale televisie van RTV Slogo. Lees hieronder 'Beestenboel'.

Beestenboel

De samenleving? Dat zijn u en ik, maar soms is dat best lastig. Stel. U woont in een gezellige doorzonwoning in een woonplaats op Goeree-Overflakkee en heeft een buurman waarmee u al jaren een redelijke relatie hebt. Dat zou zomaar uw situatie kunnen zijn. Maar stel nu eens dat hij plotsklaps besluit om zijn tuin in te gaan richten voor het houden van kippen en een haan. Middenin de woonwijk, pal naast uw huis. Nu zult u wellicht zeggen: leuk voor die buur, maar minder leuk voor mij en dan geef ik u nog gelijk ook. Iedere dag het gekakel aanhoren van kippen en iedere morgen vroeg het gekraai van een haan gaat snel vervelen, toch? Op het platteland: prima, maar niet in een woonwijk, me dunkt.

Daarom heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een middel bedacht om dit soort ongevraagde overlast –want dat kan het absoluut zijn- tegen te gaan. Deels is dat vastgelegd in de zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en deels verder uitgewerkt in het (komt ‘ie!) ‘Uitvoeringsbesluit inzake het houden van hinderlijke of schadelijke dieren’. Dat besluit geeft al weer hoe de gemeente erin zit: het betreft dieren die hinder of schade veroorzaken en dat kun je als gemeentebestuur uiteraard niet toestaan. Ieder zijn of haar plezier, maar soms eindigt uw plezier waar het plezier van de buren begint en dus moet de gemeente besluiten nemen zodra het botst.

Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier over particuliere burgers die dieren houden die overlast veroorzaken en niet bedrijfsmatige inrichtingen, waar geheel andere (en zwaardere) regels voor gelden. De APV is erg duidelijk: je mag doorgaans geen dieren houden die (stank)overlast of (geluid)hinder veroorzaken, tenzij ontheffing is verleend. Iemand die de zorg heeft voor een dier moet voorkomen dat dit voor een omwonende (geluid)hinder veroorzaakt. Dat geldt dus ook voor een hond die de hele tijd in een afgesloten woning met afwezige bewoner zit te janken of blaffen. Triest voor het dier, triest voor uw oren.

Het uitvoeringsbesluit werkt deze grote lijn uit in details. Zo mag je niet meer dan vijf stuks pluimvee noch een haan houden zonder ‘ontheffing’ en die krijgt iemand pas als hij/zij aannemelijk heeft gemaakt dat de dieren geen overlast aan derden veroorzaken dan wel dat hij/zij maatregelen neemt om de overlast of schade te beperken. Logisch, me dunkt. Maar stel nu eens dat uw buurman zonder die ontheffing toch al kippen en een haan in de tuin heeft gezet en het horen en zien u dagelijks stevig vergaat. U meldt deze overlast bij de gemeente en die vindt in eerste instantie dat u gelijk hebt. Maar kort daarna verneemt u via-via dat de buurman opeens alsnog een ontheffing heeft aangevraagd, ná uw klacht. Vindt u dan ook niet dat de gemeente eigenlijk zou moeten handhaven en de aangevraagde ontheffing zou moeten weigeren?

En als die gemeente u vervolgens –ondanks uw klacht- laat weten uw buurman alsnog een ontheffing te willen verlenen voor het houden van zijn overlast veroorzakende pluimvee en daarmee tegen haar eigen regelgeving ingaat, wat zou u dan doen? Dit is geen denkbeeldige, maar een reëel bestaande situatie. Iemand op Goeree-Overflakkee (niet zijnde ondergetekende) is op dit moment ten einde raad wegens een kakelende en kukelende beestenboel pal naast de woning. De gemeente weigert de eigen regelgeving toe te passen en te handhaven. Wat is dan eigenlijk het nut van een APV en een Uitvoeringsbesluit als toch niet gehandhaafd wordt bij overtreding? En dan vreemd opkijken dat de burger het vertrouwen in ‘de overheid’ verliest?