Middelharnis - Op donderdag 21 april 2016 is de gemeentelijke detailhandelsvisie voor Goeree-Overflakkee vastgesteld. Aan dit beleid ligt een constructief samenwerkingsproces ten grondslag tussen de ondernemers en de gemeente. Met een brief aan de gemeenteraad heeft de FOGO haar genoegen uitgesproken over de wijze waarop de ondernemers met de gemeente in dit proces gezamenlijk tot een gedragen visie zijn gekomen. Het eerste initiatief voor deze visie is in het najaar van 2014 genomen door de werkgroep Detailhandel van de FOGO. In samenspraak met de achterban en de gemeente heeft de werkgroep de lead genomen in de vorming en uitwerking van de visie.

Op 7 april 2015 heeft de werkgroep de visie onder de titel ’Voor een leefbare toekomst, concentreren en verbinden’, aan het college van Burgemeester en Wethouder aangeboden. Hiermee heeft de werkgroep een belangrijke taak volbracht: in onderlinge samenwerking én met de gemeente hebben de ondernemers hun kijk op retail vertaald naar een realistisch plan. De visie is door het lokale bedrijfsleven breed gedragen.

Conform de wettelijke vereisten heeft BRO vervolgens in opdracht van de gemeente een statistische analyse en juridisch-planologische toetsingskaders aan de visie verbonden. BRO heeft deze opdracht in nauwe samenwerking met de werkgroep Detailhandel uitgevoerd. Op deze wijze is voorkomen dat de ondernemers en de gemeente ieder wellicht andere doelen zouden definiëren en dat als gevolg daarvan een samen optrekken in de uitvoering lastig wordt.

De wijze waarop de FOGO en de gemeente elkaar hebben aangevuld en versterkt in het totstandkomingsproces van de detailhandelsvisie, ziet de FOGO dan ook als toonaangevend voor de beleidsvorming voor andere economische aspecten en sectoren. Alleen door samen op te trekken en de ondernemers actief te betrekken in het proces zullen ondernemers zich herkennen in het uiteindelijke beleid. De rol die de FOGO als vertegenwoordiger van alle ondernemers op Goeree-Overflakkee heeft, wordt op deze wijze voor de toekomst geborgd.

Omdat de visie van de ondernemers altijd als uitgangspunt heeft gediend voor de definitieve detailhandelsvisie, is er ook hier sprake van een breed gedragen beleid. De FOGO vertrouwt erop dat de gemeente op basis van het succesverhaal van de detailhandelsvisie voor het vervolg voor een gezamenlijke aanpak staat.