Fluzi-bijeenkomst in het Diekhuus Middelharnis - Op 20 juli 1964 werd de Haringvlietbrug geopend. Het eiland Goeree-Overflakkee kreeg daarmee zijn eerste vaste oeververbinding. Zaterdagochtend 19 juli 2014 wordt in de foyer van het Diekhuus een informele werkbijeenkomst gehouden, waarin de aandacht wordt gericht op de historische betekenis van de Haringvlietbrug voor de eilandelijke economie en samenleving.

In de zomer van 1964 werd de opening van de brug gevierd met de manifestatie “Fluzi” -Flakkee uit zijn isolement. Tot op de dag van vandaag herinneren mensen zich de hooggespannen verwachtingen rond de brug en de Deltawerken van de zestiger jaren.

Jan Both (streekarchief Goeree-Overflakkee) zal een inleiding houden over de geschiedenis van de brug. Jan Trompper vertoont beeldmateriaal uit de jaren zestig. Maar het gaat 19 juli niet alleen om het delen van herinneringen aan Goeree-Overflakkee –hoe het was. We willen ook spreken over de actuele eilandelijke inspiratie van het bouwen en onderhouden van verbindingen. Goeree-Overflakkee –hoe het eiland zich ontwikkelt. De bijeenkomst begint om 10:00uur. Toegang vrij. Meer informatie fluzi.go@gmail.com. “Door de eeuwen heen waren de eilandbewoners aangewezen op boten om aan ‘de overkant’ te komen. Omdat de meeste dorpen op het eiland over een haven beschikten, was dit lange tijd eerder een voordeel dan een nadeel. In de negentiende eeuw kwamen stoomboten in de vaart, die niet meer afhankelijk waren van de wind en geregelde diensten onderhielden. Ook voeren beurtschippers op Dordrecht en Rotterdam.

In 1909 kwam de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij op het eiland met een tramverbinding en enkele veerverbindingen (Ooltgensplaat en Middelharnis-Havenhoofd). Van een isolement was geen sprake, tenminste zo voelde men dat niet. Maar in de eerste decennia van de twintigste eeuw veranderde er veel op het gebied van verkeer en vervoer. De automobiel deed z’n intrede, waarna het provinciale wegennet al snel werd uitgebreid. Met name het vervoer per as zou een enorme vlucht gaan nemen. In het begin van de jaren twintig werd er voor het eerst serieus nagedacht over een eventuele vaste oeververbinding met ‘de overkant’.

Meerdere plannen passeerden de revue maar in het kader van de Deltawerken kon de
brugverbinding worden gerealiseerd. De toenmalige gemeenten van Goeree-Overflakkee en Schouwen Duiveland vormden met hun Provincies de NV Brugverbinding ‘Haringvliet’ die de vaste oeververbinding naar de Hoeksche Waard begin jaren zestig liet bouwen. Een eilandelijke onderneming, die Goeree-Overflakkee aansloot op het wegennet van de bedrijvige randstad. Een jaar later volgde Schouwen-Duiveland met de Grevelingendam.
Naar aanleiding van de ontsluiting van het eiland door een brug werd van 20 tot 29 augustus 1964 aan de Doetinchemsestraat in Middelharnis een manifestatie gehouden onder de titel: Flakkee uit zijn isolement (FLUZI). Op deze tentoonstelling werd een beeld gegeven van het leven en werken op het eiland. Er was van alles te zien en te beleven, er traden bekende artiesten op zoals Johnny Lion en Rob de Nijs. De tentoonstelling was groots opgezet en werd een enorm succes.

In Dirksland kennen we nog de Fluzistraat. En jaren later wordt nog steeds gepraat over de FLUZI.” Het verhaal van de Haringvlietbrug is te lezen op de site www.streekarchiefgo.nl/canon (met dank aan Jan Both, Streekarchief G-O). De informele werkbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Podium G-O en Streekarchief Goeree-Overflakkee.