Oude-Tonge - Op woensdagmiddag 9 juli 2014 werd aan de Tonisseweg 8 in Oude-Tonge een bijeenkomst gehouden over de komst van het tankstation van de toekomst: Greenpoint Holland-Zeeland. Bussen, maar ook zeker vele andere voertuigen gaan in de toekomst rijden op waterstof en daar moet dan natuurlijk wel een station voor zijn. Dit unieke project, dat nog nergens ter wereld vertoond is, gaat volgend jaar van start in Oude-Tonge.

Een brandstofcelbus, een bus die op waterstof rijdt, reed deze middag van Rotterdam-Zuidplein naar Oude-Tonge, dat was het begin van de presentatie. De heer Van Peperstraten gaf uitleg over de actualiteiten en huidige stand van zaken van het nieuwe, revolutionaire tankstation. De heer Scheerders kon niet bij de presentatie zijn, werd verontschuldigd door Tonnie van Peperstraten en heeft dus niets verteld over de inzet van de brandstofcelbussen enz.

Familiebedrijf

Van Peperstraten Group bestaat als familiebedrijf al vijf generaties op Goeree-Overflakkee. Zoon Kees van Peperstraten merkte dat, toen diverse boeren eenmaal hun percelen wilden verkavelen en naar schaalvergroting toe werkten, een nieuwe markt op. Hij besloot om in de bemiddeling van onroerend goed te gaan. Als akkerbouwer kende hij niet alleen de markt, maar zag ook de noodzaak van persoonlijke en discrete bemiddeling bij de aankoop en verkoop van complete agrarische bedrijven, van grond, kavels en bijvoorbeeld pachtzaken. Inmiddels zet Tonnie van Peperstraten het werk van zijn vader Kees voort. In een nieuw tijdgewricht waarin natuur en landschap een belangrijke rol opeisen.

Het akkerbouwbedrijf van Van Peperstraten zelf levert alle duurzame energie aan het nieuwe tankstation. De familie Van Peperstraten verbouwt al generaties lang producten als aardappelen, suikerbieten en tarwe. De voorzieningen op het bedrijf, zoals de opslagloodsen met hun enorme daken en het overvloedig aanwezige spoelwater, lenen zich uitstekend voor het produceren van allerlei vormen van duurzame energie. Zonnepanelen leveren elektriciteit, opgevangen water is de basis voor waterstofproductie – en is ook prima geschikt voor de geplande wasstraat op het nieuwe tankstation. De bouw van dit tankstation met alle mogelijke vormen van duurzame brandstof, begint volgend jaar.

Toekomstvisie

Greenpoint Holland-Zeeland is een ontwikkeling van Van Peperstraten Group, die uniek is in het totaalconcept rondom duurzame energie. De ligging in Oude-Tonge, aan de voet van de Grevelingendam, berust niet op toeval. De lokale en provinciale overheden onderzoeken de mogelijkheden van een getijdencentrale op de Brouwersdam. Dit initiatief vormt, samen met de komst van 200 megawatt windenergie, een belangrijks stap naar de nationale doelstelling om in 2020 twintig procent van alle duurzame energie op te wekken. De energie uit de getijdencentrale, de windmolens en het Greenpoint, helpt gemeente Goeree-Overflakkee in haar streven om in 2020 volledig energieneutraal te zijn. De getijdencentrale en Greenpoint Holland-Zeeland vormen in de toekomst samen een brandpunt van een eventueel nieuw Delta exportproduct.

Risico’s durven nemen

Er moet uiteraard wel gebruik gemaakt gaan worden van het Greenpoint waterstofvulpunt dat in Oude-Tonge gebouwd gaat worden. Tonnie van Peperstraten neemt een risico, maar hij ligt daar niet wakker van: "Het is een kip-eiverhaal. Als mensen geen duurzame brandstof kunnen tanken, gaan ze ook niet in elektrische auto's rijden, of in bussen op waterstof. Die cirkel wil ik doorbreken."

Duurzaam tanken in Oude-Tonge

Er zijn op dit moment nauwelijks voertuigen in gebruik die op waterstof rijden. Fabrikanten ontwikkelen weliswaar prototypes, maar de consument kan nog nergens in Nederland duurzame waterstof tanken. Om de impasse te doorbreken krijgt het station in Oude-Tonge een elektrolyse-installatie, die duurzaam waterstof produceert. Van Peperstraten werkt aan plannen om ook op andere plaatsen vergelijkbare station te bouwen. De eerste concrete plannen zijn er, in samenwerking met provincie Zuid-Holland en gemeente Goeree-Overflakkee, om zes waterstofbussen te laten rijden op de lijndienst tussen het eiland en Rotterdam. Greenpoint Holland-Zeeland krijgt een duurzaam tankstation met alternatieve brandstoffen: BP station Oude-Tonge. Greenpoint Holland-Zeeland biedt naast de reguliere brandstoffen, twee vormen van aardgas aan. Verder staan er twee oplaadpunten voor hybride en elektrische auto’s, boten, scooters, segways en fietsen. Door middel van elektrolyse produceert het station waterstof als brandstof voor personenauto’s, bussen, tractoren en vrachtwagens. In de nabije toekomst dient het waterstof ook voor de opslag van zonne-energie en windenergie in waterstof.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Greenpoint Holland Zeeland? Neem dan contact op met initiatiefnemer Tonnie van Peperstraten.